home

De Grote Wiede in Hulshorst is als biologisch landbouwbedrijf een inspirerende gemeenschap waar werk, wonen, zorg en zingeving elkaar ontmoeten. Mensen met verschillende mogelijkheden zijn als hulpboer werkzaam in ons bedrijf. Sommigen van hen wonen op ons erf, anderen werken er een aantal dagen per week. Bij deze dagbesteding worden onze hulpboeren begeleid door vakkundige medewerkers, veelal dubbel geschoold. Betrouwbare en betrokken vrijwilligers kunnen daarbij ondersteunend zijn. Lees meer.

over De Grote Wiede

De Grote Wiede in Hulshorst is als biologisch landbouwbedrijf een inspirerende gemeenschap waar wordt gewerkt, gewoond en gezorgd. We bieden hulpboeren, bewoners, medewerkers en vrijwilligers zingeving in het samen zorgen voor elkaar, voor het landbouwbedrijf en de natuur.

Het palet aan werkzaamheden op De Grote Wiede is breed. Zo wordt er gewerkt op de groenteakker, in de kruidentuin, in de kassen, op de boomkwekerij, in de stallen en in de keuken, wordt er onderhoud gepleegd en hout gehakt. Het werk wordt verricht door onze hulpboeren. Onder begeleiding van zorgboeren en bevlogen begeleiders wordt iedereen uitgedaagd het beste in zichzelf naar boven te halen. Een aantal hulpboeren dat bij ons werkt, is tevens woonachtig op ons terrein. In Het Grote Huis op ons erf wonen op dit moment vijf hulpboeren.

Biologisch landbouwbedrijf De Grote Wiede wordt gerund door ondernemer Gea, dagelijks gesteund door een team bevlogen medewerkers. Het Grote Huis Team, Het Boerderij Team de flexibele krachten en twee trouwe collega's wie administratief ondersteunend zijn; een intensieve samenwerking om elke dag de beste zorg en aandacht te verlenen aan de hulpboeren, maar ook aan hun omgeving. 

De seizoenen zijn leidend in het dagelijkse werk op De Grote Wiede. Er is daardoor altijd genoeg te doen. Iedere individuele hulpboer krijgt bij ons de ruimte zijn eigen ontwikkelingsweg te gaan: hij of zij voert taken uit op zijn eigen niveau. Daarbij is er verschil in wat iemand kan en wat iemand aankan. In die ruimte daartussen zoeken we naar balans. Zo willen we hulpboeren graag motiveren het beste in zichzelf naar boven te halen. Dat bereiken we, door in kleine, overzichtelijke groepjes, zinvol werk aan te bieden: groenten telen, bomen kweken, dieren verzorgen, onderhoud plegen, houthakken, huishoudelijk werk verrichten, en noem maar op. Alles op De Grote Wiede doet ertoe. In die keten van werkzaamheden neemt iedere hulpboer een betekenisvol plekje in en kunnen persoonlijke doelen bereikt worden. Hulpboeren op de Grote Wiede werken onder intensieve begeleiding en verzorging mee op de boerderij. Die begeleiding en verzorging kan geboden worden omdat de hulpboer een indicatie heeft en zo bijdraagt aan de zorgverlening.

De hulpboeren vormen een gemengde doelgroep, zodat ze elkaar aanvullen. Tegelijk ontstaat er in die dynamiek een waardevolle kruisbestuiving. Onze hulpboeren komen uit de regio. Soms reizen zij zelfstandig met het openbaar vervoer of per fiets, maar vaak ook met een taxi. Ben je geïnteresseerd? Meld je aan of neem contact met ons op!

Er werkt op De Grote Wiede een team van ruim twintig enthousiaste en gepassioneerde mensen. De meesten van hen werken als begeleider. Ze zijn gediplomeerd en opgeleid om onze hulpboeren zo goed mogelijk te begeleiden. Dat doen ze niet alleen vakkundig, maar ook met aandacht, vanuit het beginsel van gelijkwaardigheid en dienstbaarheid. Onze begeleiders besteden verreweg het grootste deel van hun tijd aan het samen met de hulpboeren runnen van ons biologische landbouwbedrijf. Ze werken volgens de uitgangspunten van het Kwaliteitssysteem Landbouw en Zorg.

Een landbouwbedrijf als De Grote Wiede kan niet zonder een netwerk van betrokken gemeentes, specialisten, leveranciers, collegabedrijven en –instellingen en natuurlijk familie en vrienden. Dankzij al deze mensen en instanties kunnen we blijven werken aan verwezenlijking van onze droom: een gemeenschap vormen waar we samen met onze hulpboeren betekenisvol werk verrichten en waar we elkaar inspireren tot zorg voor elkaar, het landbouwbedrijf en de natuur.

Familie

De belangrijkste schakels in ons netwerk zijn de familieleden en verzorgers van onze hulpboeren en bewoners. Met hen hebben we intensief contact over de voortgang van het reilen en zeilen op De Grote Wiede. Naast het regelmatige persoonlijke en telefonische contact, zijn er periodiek inspraakmomenten en versturen we nieuwsbrieven.

Begeleiding

Veel expertise op het vlak van zorg en begeleiding heeft De Grote Wiede zelf in huis. Zo is er bijvoorbeeld direct toegang tot een orthopedagoog. Voor specialistische vragen beschikken we over een netwerk van onder meer een huisarts, een arts voor verstandelijk gehandicapten, een neuroloog en overige behandelaars. In overleg met ouders of verzorgers kunnen we hen consulteren voor onze bewoners en hulpboeren. 

Vrijwilligers

Gelukkig kan De Grote Wiede rekenen op een netwerk van betrokken en enthousiaste vrijwilligers. Zo is er een poule van vrijwillige taxibestuurders, die onze hulpboeren van en naar De Grote Wiede vervoeren. Andere vrijwilligers komen periodiek een ochtend of middag klussen op ons biologische landbouwbedrijf, en weer anderen bakken een lekkere taart of helpen in de tuin. We zijn heel blij met deze bijdrage aan de missie van De Grote Wiede. Zonder de vrijwillige inzet van ouders en familie zou bijvoorbeeld de jaarlijkse open dag niet kunnen plaatsvinden.  Wil je ook vrijwilliger worden? Neem dan contact met ons op!

Partners

De Grote Wiede wil zich graag verbinden aan inspirerende initiatieven, bedrijven en organisaties. Omdat er op ons biologische landbouwbedrijf volop wordt geoogst, hebben we onze nabije omgeving veel mooie, bedrijfseigen producten te bieden.

De opbrengst van het land vindt haar weg naar particuliere afnemers van het Grote Wiede Pakket en de biologische Hofwebwinkel. We leveren onder meer groenten, eieren, vlees en bloemen.

We zijn onder andere aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg en de Vereniging voor de fokkerij van het Fries-Hollands rundveeras, maar ook bij de Vereniging Veluwe IJsselzoom. De Grote Wiede is Skal-gecertificeerd en hanteert het Kwaliteitssysteem van Landbouw en Zorg. Daarnaast onderhouden we intensief contact met gemeenten, zorginstellingen en professionals, met wie we belangen delen en kennis uitwisselen.

Nadat Jantien en Arend van Imhoff enkele jaren in Canada hadden gewoond, startten zij in 1988 in Hulshorst een gespecialiseerde boomkwekerij voor heester- en coniferenrassen, zowel in pottenteelt als volle grond. Daarmee werd feitelijk het fundament gelegd onder De Grote Wiede.

Gaandeweg werd het meer en meer een gemengd landbouwbedrijf en werd de zorgdimensie toegevoegd. De eerste hulpboer trad in 2005 toe tot het agrarische werk, er werden specialisten aangetrokken, voortdurend werd er gewerkt aan kwaliteitsverbetering, er kwam vee bij, en langzaamaan breidde het bedrijf zich uit.

Van meet af aan is er gedroomd van een gemeenschap waar agrarisch werk, wonen, zorg en zingeving elkaar ontmoeten. Van een gemeenschap die interactie pleegt met zijn omgeving, de buurt, ouders, dorpen, scholen, collega-zorgboeren, leveranciers en afnemers. Van een gemeenschap die zorgt voor elkaar, voor het landbouwbedrijf en voor de natuur.

Stapje voor stapje is in de afgelopen jaren die droom in vervulling gegaan.

De Grote Wiede beschikt over het Skal-kwaliteitskeurmerk voor biologische landbouw. Dat betekent dat we - zonder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen - veel aandacht geven aan bodem, plant, dier en mens. Ook staan milieu en eerlijke handel hoog in het vaandel.

Sinds 2015 valt De Grote Wiede onder stichting De Vier Schepel. Daarmee wordt voorzien in een professionele infrastructuur onder de organisatie.

aanbod

Ons biologische landbouwbedrijf biedt iedereen die betrokken is een zinvolle woon- en werkomgeving. We vinden het waardevol wanneer de opbrengst van land en arbeid zijn weg naar de afnemer vindt. Op zoveel mogelijk manieren proberen we op De Grote Wiede zelfvoorzienend te zijn.

Op De Grote Wiede is altijd genoeg te doen. Het hele jaar door zijn er de vaste werkzaamheden, zoals onderhoud plegen, en elk seizoen komt zo met zijn eigen wensenlijstje. Op ons biologische landbouwbedrijf werken hulpboeren onder - veelal intensieve - begeleiding.

Akker en kruidentuin

We verbouwen groenten, fruit en kruiden. Een groot deel van de oogst gaat naar restaurants in de omgeving. Een ander deel is voor eigen verbruik en voor particulieren die interesse hebben in ons Grote Wiede Pakket.

Boomkwekerij

In de folie- en (op)kweekkassen worden allerlei soorten heesters en coniferen gekweekt. Onze hulpboeren maken stekken van groenblijvende heesters, zorgen voor een goede opkweek en winteropslag, verzorgen stekgoed en kweken tuinplanten op het containerveld.

Dieren en agrarisch natuurbeheer

Op De Grote Wiede hebben we ongeveer 120 biologische leghennen, er zijn acht Oudfries-Hollandse runderen, gezamenlijk in één familiekudde, een paar geiten en een (werk)paard. Al die dieren moeten eten, hun omgeving moet worden verschoond, de eieren geraapt en noem maar op. Onze hulpboeren draaien hun hand er niet voor om. De Grote Wiede heeft de beschikking over landbouwgrond, die extensief wordt beheerd. Het streven is om niet alleen bedrijfseigen dierenvoeder te produceren, maar ook de biodiversiteit te stimuleren.

Keuken

In onze keuken worden onder meer lunches bereid en er wordt brood en taart gebakken. Vervolgens moet er natuurlijk worden schoongemaakt. Het is er altijd gezellig, maar ondertussen wordt er hard gewerkt.

Terreinonderhoud en bosbouw

De Grote Wiede beschikt over een uitgestrekt boerenerf, inclusief ongeveer drie hectare bos. Het onderhoud en de verzorging van de gewassen zijn jaarrond een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Houtwallen onderhouden, het gras maaien, perkjes bijhouden, bloemen verzorgen, snoeiwerkzaamheden: je kunt het niet bedenken, of op De Grote Wiede gebeurt het.

Technische dienst

De technische dienst op De Grote Wiede verricht allerhande werkzaamheden, waardoor alles blijft draaien. Denk aan het repareren van een verstopte afvoer, het vervangen van lampen, en meer van dat soort klussen. Wat gebruikt wordt, moet onderhouden worden. Zo simpel is het.

Huishoudelijk

Het Grote Huis, dat wordt bewoond door een aantal hulpboeren dat werkzaam is op het landbouwbedrijf, kan zo zijn dagelijkse huishoudelijke beurt wel gebruiken. Allerhande werkzaamheden, zoals de was, ramen lappen, stofzuigen en schoonmaken, worden door ons huishoudelijk team uitgevoerd.

De Grote Wiede biedt met een gezinsvervangend huis op eigen terrein 24-uurszorg aan een aantal hulpboeren. Hierbij staat het huiselijke, het gewone gezinsleven centraal. Dit wordt intensief begeleid. Dagelijks wordt er samen gekookt met verse, biologische producten; het gezamenlijk nuttigen van de maaltijden staat hoog in het vaandel en afgestemd op de persoonlijke wensen is er ruimte voor buitenactiviteiten, zoals een wandeling na het diner. Je woont op de boerderij, dus waarom in het weekend niet even met de boer mee naar de kippen of toch even helpen het paard verzorgen? Deze kleinschalige, huiselijke setting is van onmisbaar belang voor het welzijn van de bewoners.

Elke woensdag komt op De Grote Wiede een aantal mensen het Grote Wiede Pakket afhalen. Groenten, kruiden, fruit en bloemen, ’s morgens geplukt en geoogst, en dezelfde dag nog in een handzaam pakket verpakt voor particulieren die de biologische landbouw een warm hart toedragen. Desgewenst kunnen ook andere producten aan het pakket worden toegevoegd. Denk aan vlees, eieren, soepkippen, sierteelt, aanmaakhout. Het pakket is elke woensdag vanaf 15.30 uur af te halen. Bestellen kan door uiterlijk twee werkdagen vooraf een mailtje te sturen naar Ga naar de Shop.

achtergrond

Op De Grote Wiede komen wonen, werken, zorg en zingeving op een betekenisvolle manier bij elkaar. We willen hier graag alles met alles samenbrengen: de plek, de grond, de mensen, de landbouw, de natuur, de dieren, het zorgen voor elkaar, alles gebeurt hier in een groots verband. Veel keuzes die we maken, vertrekken dan ook vanuit die visie. In de landschapsinrichting, de gebouwen en het materiaalgebruik is dat bijvoorbeeld terug te zien.

Gebouwen kennen een overwegend organische bouwstijl en zijn vervaardigd van zoveel mogelijk natuurlijke materialen. We maken zoveel mogelijk gebruik van echte houtkachels. We leven met elkaar op het ritme van de seizoenen, hangen de was aan een boerenlijn.

In de landschapsinrichting analyseren we nauwkeurig de aard van de betreffende plek. Wat voor grond ligt er? Wat groeit hier van oudsher? We willen op de juiste plekken de juiste beleving creëren, zodat je geen moeite hoeft te doen om te ervaren dat iets klopt. We blijven dicht bij onze intuïtie: soms zou iets financieel heel handig zijn, maar door die prikkel laten we ons niet afleiden. We werken vanuit ons hart, en dat leidt soms tot interessante uitdagingen.

Op het vlak van menselijke interactie geloven we dat iedereen zijn eigen ontwikkelingsweg gaat. Ieder mens is met een reden op de wereld, ook al lijkt je wereld nog zo beperkt. Wij geloven dat ieder leven ertoe doet, dat ieder leven ook geleefd moet kunnen worden.

Je hebt een opdracht en je krijgt kwaliteiten mee; daarmee moet je letterlijk de boer opgaan, binnen jouw mogelijkheden. Ook nu betekent dat: aandacht. Voor jezelf, de ander, de omgeving.

De Grote Wiede wil júíst een plek zijn waar we mensen met mogelijkheden met open armen ontvangen. Het is ons verlangen dat ze bij ons hun verborgen kwaliteiten kunnen ontplooien in een sfeer van veiligheid en vertrouwen. De omgeving, het gebouw, de manier waarop we met elkaar omgaan: alles draagt bij aan die sfeer.

Gezamenlijkheid, samenzijn, met elkaar zijn, een gemeenschap vormen: het zit in het DNA van De Grote Wiede. De grote droom van ons biologische landbouwbedrijf is dat mensen in kwetsbaarheid bij elkaar durven zijn wie ze zijn. Als het aan ons ligt, heeft de samenleving behoefte aan dit soort plekken, waar in rust, vertrouwen en veiligheid mensen hun leven delen.

Onze koeien zijn van het Oudfries Roodbont-ras. Ons jongvee blijft in de kudde, staat in de winter op de potstal met bedrijfseigen stro, waarvan we zelf mest maken dat we een jaar later op het land uitrijden. De dieren krijgen zo veel mogelijk eigen voedsel.

Een belangrijk aspect op De Grote Wiede is zingeving. Degene die hier komt, zal op de een of andere manier ervaren dat alles wat hier gebeurt een reden heeft. Voor de hulpboer wordt dat heel concreet. Op De Grote Wiede wordt zinvol en betekenisvol werk verricht. Dat betekent dat de hulpboeren overzicht op de bedrijfsprocessen ervaren. We zijn allen schakels in een proces. Te weten waar jij staat, wat jij bijdraagt, en met welke reden jij dingen doet, dát is zingeving op De Grote Wiede.

Op De Grote Wiede geldt een aantal basisprincipes, kernwaarden, waar we ons met elkaar aan verbinden, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. De belangrijkste kernwaarden zijn: veiligheid, rust, echtheid, respect, overzichtelijkheid en de mogelijkheid om te verbinden.

De meeste kernwaarden spreken voor zich, maar in de kernwaarde ‘echtheid’ ligt de belangrijkste basis van ons biologische landbouwbedrijf. Het werk dat we hier verrichten is echt. Het doet ertoe, daardoor doe jij ertoe, daardoor doen anderen ertoe en daardoor doet alles ertoe.

Door netjes en gestructureerd te werken, ontstaat er overzicht. Ook dat vinden we enorm belangrijk. Netheid geeft rust. En kijk eens naar de seizoenen, hoe gestructureerd die jaar in jaar uit in elkaar rijgen. Zij wijzen ons de weg.

Op De Grote Wiede benaderen wij ieder mens als een unieke persoonlijkheid die zijn eigen ontwikkelingsweg gaat. Om deze ontwikkelingsweg te faciliteren, voorzien wij onze hulpboeren in fysieke, productiegerichte en betekenisvolle arbeid. De werkzaamheden worden verricht in aanwezigheid en onder begeleiding van gelijkwaardige medemensen. Samen willen we op die manier onze gemeenschap vormgeven. We leren van elkaar en vullen we elkaar aan vanuit een sfeer van veiligheid, respect en vertrouwen. De methode die we hierbij hanteren, is die van leermeester-en-leerling. Door mee te kijken, mee te voelen en mee te bewegen wordt er in de gemeenschap geoefend en geleerd. Binnen die gemeenschap komt iedereen, ongeacht zijn mogelijkheden en beperkingen, tot zijn recht.

De Grote Wiede is een landbouwbedrijf dat werkt volgens de uitgangspunten van de biologische landbouw. Wij zien de natuur als een geheel dat met elkaar verbonden is. De landbouw is verbonden met mens, dier, klimaat, bodemvruchtbaarheid, met biodiversiteit, luchtkwaliteit en noem maar op. Centraal in onze landbouw staan de versterking van de natuurlijke groei door aandacht te schenken aan bodemvruchtbaarheid. Ook streven we naar een zo groot mogelijke diversiteit in de gewassen die we telen en de dieren die we houden. Onze biologische geteelde producten hebben het SKAL-keurmerk.

De zorg die op De Grote Wiede wordt verleend, hanteert de uitgangspunten van het biopsychosociaal model. Daarin is niet alleen aandacht voor biomedische aspecten – die ziekte of handicaps terugbrengt tot een probleem in biologische processen – maar ook voor psychologische en sociale factoren. Zowel in ziekte als genezingsproces krijgen al die aspecten een evenredige aandacht.

stichting De Vier Schepel

Stichting De Vier Schepel is de drager van de visie en de missie van biologisch landbouwbedrijf De Grote Wiede in Hulshorst. Daarnaast koopt de stichting de 24-uurszorg en de dagbesteding in bij De Grote Wiede. Zorgboerderij De Grote Wiede is verantwoordelijk voor de algehele bedrijfsvoering en de levering van de zorg. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de kaders van de visie en missie. Er zijn korte communicatielijnen en de overhead is minimaal. Op het erf van De Grote Wiede houdt de stichting kantoor. De Grote Wiede Gids en de stichtingsstatuten liggen hier ter inzage.

Op De Grote Wiede beschouwen we ieder mens als een unieke persoonlijkheid, die zijn eigen ontwikkelingsweg gaat. Voor deze ontwikkelingsweg is het van belang om fysieke, productiegerichte en betekenisvolle arbeid te verrichten in aanwezigheid van gelijkwaardige medemensen. Samen vormen zij een gemeenschap. In deze setting leren zij van elkaar en is er ruimte om van elkaar te leren.

Op ons biologische landbouwbedrijf wordt gewerkt vanuit een drieledig mensbeeld, ook wel het biopsychosociaal model genoemd. Vanuit enthousiasme en gemeenschappelijk inzicht werken onze medewerkers samen met de hulpboeren. Daarbij is het ontwikkelingsproces van de medewerker nooit ‘af’. Binnen zo’n relatie creëren we ruimte voor de ontwikkeling.

In ons bedrijf staan de kernwaarden veiligheid, verzorging, respect, overzichtelijkheid, rust, echtheid en de mogelijkheid om je te verbinden centraal. Onze huidige en toekomstige gronden en gebouwen staan ter beschikking aan multifunctionele, biologische bedrijfsvoering. De gronden en de onroerend goederen zijn daarbij ondersteunend, niet leidend.

De Grote Wiede wil een omgeving zijn die bijdraagt aan de ontwikkelingsweg van mensen vanuit verschillende achtergronden, waarbij landbouw het middel is. We creëren daartoe een plek die voor hen gezondmakend is en waar ze kunnen bijdragen aan de gemeenschap. Doordat hulpboeren zorg kunnen inkopen, zorgen zij voor de continuïteit van het bedrijf.

Onze werkplaatsen zijn op de uitgangspunten van biologische landbouw gebaseerd. Daarnaast zijn ze ambachtelijk en is er een onderlinge samenhang. Omdat de werkplaatsen diversiteit bieden, worden aan hulpboeren met verschillende zorgvragen ontwikkelingskansen geboden. Doordat werken, leven en wonen in een geïntegreerd geheel plaatsvinden, wordt daadwerkelijke verbinding gefaciliteerd.

We streven ernaar dat alle betrokkenen binnen en rondom onze gemeenschap gelijkwaardigheid en wederkerigheid tussen elkaar naleven. In deze gemeenschap zijn ondernemers, medewerkers, bestuursleden, hulpboeren, vrijwilligers, stagiaires en het netwerk van de hulpboeren begrepen. Dankzij de overzichtelijke schaal van het bedrijf is er grote betrokkenheid op elkaar. In het ervaren van zingeving is dat een belangrijk gegeven.

werk-, stage- of leerplek?

Leerlingen, studenten en stagiaires zijn op De Grote Wiede van harte welkom. Graag bieden we je hier de unieke mogelijkheid om door stage of een leer-werktraject te ervaren hoe het is om op ons bedrijf te werken.

De mogelijkheden voor leren en werken op De Grote Wiede zijn heel divers. Zo worden bij ons nieuwe professionals opgeleid door middel van een stageplek. Ook begeleiden we stagiaires vanuit mbo-opleidingen maatschappelijke zorg en hbo-opleidingen social studies. Daarnaast staan we altijd open voor goede ideeën.

Ben je geïnteresseerd in een werk- of stageplek? Neem dan contact met ons op.

nieuws

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/9/b/c/degrotewiede.nl/httpd.www/wp-content/themes/dwg/indexpage.php on line 79

Volg ons voor het laatste nieuws op Facebook en Instagram!

contact

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/9/b/c/degrotewiede.nl/httpd.www/wp-content/themes/dwg/indexpage.php on line 79

Wilt u vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden op onze dagbesteding of woonvorm? Of hebt u een vraag? Neem contact met ons op!

De Grote Wiede
Rijnvis 46
8077 RR Hulshorst
0341-256199
info@degrotewiede.nl

Contactpersoon 
Gea van Klompenburg

 
Warning: Attempt to read property "menu_item_parent" on bool in /customers/9/b/c/degrotewiede.nl/httpd.www/wp-content/themes/dwg/indexpage.php on line 94
Warning: Attempt to read property "title" on bool in /customers/9/b/c/degrotewiede.nl/httpd.www/wp-content/themes/dwg/indexpage.php on line 105